Giáo xứ Long Đầm

gh damNhà thờ giáo cũ giáo xứ Long Đầm

GIÁO XỨ LONG ĐẦM

Thuộc giáo hạt Phú Xuyên

Địa chỉ: Thôn Đầm, Châu Giang, Duy Tiên, Hà Nam

Phone:

Email:

Giờ lễ:

Thành lập: 18/11/2021

Quan thầy: Thánh Phanxicô Xaviê (03/12)

Tước hiệu nhà thờ ….. hoàn thành năm

Số giáo dân toàn xứ: 2081 nhân danh

Linh mục chính xứ: Luca Vũ Công Liêm

Giáo họ trực thuộc:

+ Giáo họ Du Mi

+ Giáo họ Đọ

+ Giáo họ Trì Xá

+ Giáo họ Nguộn

+ Giáo xứ Tiên Mai

* Bài viết liên quan đến sinh hoạt giáo họ

Giáo họ Đầm trong ngày Chầu Lượt

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top