Giáo họ Đầm – Giáo xứ Chằm Hạ (Tầm Khê)

gh damNhà thờ giáo họ Đầm

GIÁO HỌ ĐẦM

Giáo xứ Chằm Hạ (Tầm Khê)

Thuộc giáo hạt Phú Xuyên

Địa chỉ: Thôn Đầm, Châu Giang, Duy Tiên, Hà Nam

Phone:

Email:

Giờ lễ:

Thành lập: 

Quan thầy: Thánh Phanxicô Xavie (3/12)

Nhà thờ tước hiệu

Tổng số giáo dân: 706 nhân danh

Linh mục chính xứ: Luca Vũ Công Liêm

* Bài viết liên quan đến sinh hoạt giáo họ

Giáo họ Đầm trong ngày Chầu Lượt

Share on print
Print
Share on email
Email
Scroll to Top