Lm. Phanxicô Xaviê Trần Truyền Giáo

Lm. Phanxicô Xaviê Trần Truyền Giáo

Chính xứ Đồng Gianh

Đặc trách Giới trẻ

Lễ quan thầy: 3/12

Thụ phong linh mục: 2/6/2014

Đ/c: Nhà thờ Đồng Gianh – Phú Thành – Lạc Thuỷ – Hòa Bình

giao tran truyen fx
Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top