Lm. Phanxicô Xaviê Trần Truyền Giáo

Lm. Phanxicô Xaviê Trần Truyền Giáo

giao tran truyen fx

Giám quản Mạc Thượng – Đồng Phú – Quan Hạ

Đặc trách giới trẻ

Sinh năm: 1979

Lễ quan thầy: 03/12

Thụ phong linh mục: 02/06/2014

Đ/c: Chính Lý – Lý Nhân – Hà Nam

Share on print
Print
Share on email
Email
Scroll to Top