Lm. Phan-xi-cô Xa-vi-ê Trần Truyền Giáo

Lm. Phan-xi-cô Xa-vi-ê Trần Truyền Giáo

Chính xứ Đồng Gianh

Trưởng Ủy ban Giới trẻ

Sinh năm: 1976

Lễ quan thầy: 03/12

Thụ phong linh mục: 02/06/2014

Đ/c: Nhà thờ Đồng Gianh, Phú Thành, Lạc Thuỷ, Hòa Bình

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top