Lm. Phanxicô Xaviê Trần Truyền Giáo

Lm. Phanxicô Xaviê Trần Truyền Giáo

giao tran truyen fx

Chính xứ Đồng Gianh

Đặc trách giới trẻ

Sinh năm: 1979

Lễ quan thầy: 03/12

Thụ phong linh mục: 02/06/2014

Đ/c: Nhà thờ Đồng Gianh – Phú Thành – Lạc Thuỷ – Hòa Bình

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top