Giáo họ Du My – Giáo xứ Chằm Hạ (Tầm Khê)

GIÁO HỌ DU MY

gh du miNhà thờ giáo họ Du Mi năm 2006

giáo xứ Chằm Hạ (Tầm Khê)

Thuộc giáo hạt Phú Xuyên

Địa chỉ: Thôn Đọ, Châu Giang, Duy Tiên, Hà Nam

Phone:

Email:

Giờ lễ:

Thành lập: 

Quan thầy: Thánh Phaolô tông đồ (29/6)

Nhà thờ tước hiệu

Tổng số giáo dân: 516 nhân danh

Linh mục chính xứ: Luca Vũ Công Liêm

* Bài viết liên quan đến sinh hoạt giáo họ

Giáo họ Du Mi dâng hoa kính Đức Mẹ

Share on print
Print
Share on email
Email
Scroll to Top