Giáo họ Đồng Dương – Giáo xứ Cao Bộ

GIÁO HỌ ĐỒNG DƯƠNG

Giáo xứ Cao Bộ

Thuộc giáo hạt Thanh Oai

Địa chỉ: Đồng Mai, Hà Đông, Hà Nội

Phone:

Email:

Giờ lễ:

Thành lập:

Quan thầy:

Số giáo dân: 160 nhân danh

Linh mục chính xứ: Giuse Phạm Hoàng Huy

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top