Lm. Giu-se Phạm Hoàng Huy

Lm. Giu-se Phạm Hoàng Huy 

Chính xứ Cao Bộ

Sinh năm: 1980

Lễ quan thầy: 19/03

Thụ phong linh mục: 28/10/2019

Đ/c: Nhà thờ Cao Bộ, Cao Viên, Thanh Oai, Hà Nội

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top