Giáo họ Thị Nguyên – Giáo xứ Canh Hoạch

GIÁO HỌ THỊ NGUYÊN

Giáo xứ Canh Hoạch

Thuộc giáo hạt Thanh Oai

Địa chỉ:

Phone:

Email:

Giờ lễ:

Quan thầy:

Nhà thờ tước hiệu … hoàn thành năm

Số giáo dân: 34 nhân danh

Linh mục quản nhiệm: Lm. Gioan Nguyễn Huy Thịnh

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top