Giáo họ Hạ Vĩ – Giáo xứ Khoan Vĩ

GIÁO HỌ HẠ VĨ

Giáo xứ Khoan Vĩ

Thuộc Giáo hạt Lý Nhân

Địa chỉ: Lý Nhân, Hà Nam

Phone:

Email:

Giờ lễ:

Thành lập:

Quan thầy: 

Nhà thờ tước hiệu … hoàn thành năm

Số giáo dân: 141 nhân danh 

Linh mục quản nhiệm: Giu-se Mai Hữu Phê

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top