Giáo xứ Khoan Vĩ

GIÁO XỨ KHOAN VĨ

Thuộc giáo hạt Lý Nhân

Địa chỉ: Xóm 10, Thượng Vĩ, Nhân Chính, Lý nhân, Hà Nam.

Phone:

Email:

Giờ lễ:

Thành lập: 3/1900

Quan thầy: Đức Mẹ Mân Côi (06/10)

Nhà thờ tước hiệu … hoàn thành năm

Số giáo dân toàn xứ: 5271 nhân danh 

Linh mục chính xứ: Giuse Mai Hữu Phê

Giáo họ trực thuộc:

+ Giáo họ Hạ Vĩ

+ Giáo họ Tràng Đông

+ Giáo họ Tràng Thượng

+ Giáo họ Tràng Xa

+ Giáo họ Làng Cũ

Nhà thờ giáo xứ Khoan Vĩ

gx khoan vi 1

*Lịch sử hình thành và phát triển Giáo xứ

Ngày thành lập giáo xứ: tháng 3 năm 1900 do cha phêrô Nguyễn Văn Sự.

Quan thày giáo xứ: Lúc đầu là thánh Lu-i, nhưng đến năm 1946, Cha Nến đã xin Bề trên Giáo phận nhận Đức Mẹ Mân Côi làm thánh Quan thày.

Lịch sử ngôi thánh đường: ngôi thánh đường đã được xây dựng từ năm 1900, trải qua nhiều giai đoạn khó khăn,nhất là thời kỳ Pháp Thuộc. Giáo xứ đã trở thành căn cứ địa cho Pháp tấn công vì cho rằng có việt cộng ẩn chứa trong đó. Đã có rất nhiều đại bác và pháo lã vào đó nhưng không có quả nào nổ. Hiện nay dưới chân tháp vẫn còn hai quả móc chê bị câm chôn vùi ở đó. Theo như kể lại, trong thời gian Pháp tấn công vào nhà thờ, một số người lương dân nói có một bà mậcó xanh cứ đi lại trên lóc nhà thờ và dùng vạt áo để té đạn ra khỏi nhà thờ. Nếu bất cứ viên đại bác nào trúng thì nhiều người đã chết trong nhà thờ, vì có nay người trong đó.

Cơ sở trong giáo xứ: 2 nhà giáo lý và một nhà xứ.

* Các bài viết liên quan đến sinh hoạt trong Giáo xứ

Thiếu nhi xứ Khoan Vĩ: Sa mạc hè 2020

Giới trẻ giáo xứ Khoan Vĩ mừng lễ Thánh Gia-cô-bê năm 2020

Giáo xứ Khoan Vĩ cung nghinh Thánh Giá Giới Trẻ Giáo Tỉnh Hà Nội.

Giáo xứ Khoan Vĩ cử hành Năm Đời Sống Thánh Hiến

Giới trẻ hai giáo xứ Khoan Vĩ và Nam Xá mừng lễ quan thầy

Giáo xứ Khoan Vĩ chầu Thánh Thể thay mặt giáo phận

Thánh lễ tạ ơn và cung hiến thánh đường giáo xứ Khoan Vĩ

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top