Giáo họ Hòa Khê Thượng – Giáo xứ Hoàng Nguyên

GIÁO HỌ HÒA KHÊ THƯỢNG

Giáo xứ Hoàng Nguyên

Thuộc Giáo hạt Phú Xuyên

Địa chỉ: Thôn Hòa Khê – Bạch Hạ – Phú Xuyên – Hà Nội

Phone:

Email:

Giờ lễ:

Thành lập: 

Quan thầy: 

Nhà thờ tước hiệu … hoàn thành năm

Số giáo dân: 100 nhân danh

Linh mục quản nhiệm: Phao-lô Phạm Văn Mạnh 

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top