Giáo xứ Hoàng Nguyên

Thuộc Giáo hạt Phú Xuyên

Địa chỉ: Hoàng Nguyên, Tri Thuỷ, Phú Xuyên, Hà Nội

Thành lập:

Quan thầy: 

Nhà thờ tước hiệu: Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, hoàn thành năm 13/10/2018

Số giáo dân:

Linh mục chính xứ: Phao-lô Phạm Văn Mạnh

Linh mục phó xứ: Phao-lô Dương Văn Tuấn

Lịch sử hình thành Giáo xứ

Giáo xứ Hoàng Nguyên nay thuộc địa bàn xã Tri Thủy, Phú Xuyên, Hà Nội. Giáo xứ được nhắc đến nhiều trong lịch sử Địa phận Hà Nội, đặc biệt trong giai đoạn cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX. Rất đông các Đấng thừa sai thuộc Hội Thừa Sai Paris đã tới Hoàng Nguyên để học tiếng Việt khi mới tới Việt Nam, bởi tại đây có Tiểu Chủng viện. Khuôn viên trường Tiểu Chủng viện được xây dựng ngăn nắp từ những năm cuối thế kỷ XIX trong đó có nhà nguyện cho các chủng sinh và nhà thờ cho Giáo xứ. Tiểu Chủng viện Hoàng Nguyên bị đóng cửa năm 1949.

Lịch sử ngôi Thánh Đường

Ngôi nhà thờ mới: có 2 ngọn tháp cao 45m; chiều dài lòng nhà thờ 50m; chiều rộng lòng nhà thờ 15m và chiều ngang phần cánh thánh giá 20m; chiều cao hết mái thượng 15m và phần mái vòm của gian cung thánh cao 29m; tổng diện tích mặt bằng nhà thờ gần 1000 m2. Sáng ngày 13/10/2018, ngôi thánh đường Đức Ma-ri-a Vô Nhiễm Nguyên Tội tại Giáo xứ Hoàng Nguyên đã được Đức Hồng Y Phê-rô Nguyễn Văn Nhơn long trọng cung hiến lên Thiên Chúa. Ngôi nhà thờ này đã được Cha xứ Giu-se Đào Bá Thuyết cùng anh chị em tín hữu Giáo xứ Hoàng Nguyên cắt băng khánh thành ngày hôm trước, ngày 12/10/2018.

Nhà thờ cũ: được xây dựng năm 1909. Trải qua thời gian bào mòn và được tu sửa nhiều lần. Nhà thờ diện tích trong lòng rộng 450m2. Nhà thờ kiến trúc theo kiểu á Đông có hai hàng cột bằng gỗ lim to cao (khoảng 11 mét). Có tháp chuông cao 4 tầng (khoảng 30m). Có hai quả chuông, một quả chuông 200kg và một quả chuông 300kg được đức cha Phê-rô Ma-ri-a Đông làm phép. Sau chiến tranh, mái nhà thờ đã bị xuống cấp và cây tháp bị bom đạn làm hư hỏng, giáo dân tu sửa lại.

· Cơ sở trong nhà xứ gồm có

– Một nhà xứ hai tầng, được xây dựng năm 1924, bên cạnh đó có một nhà thuộc chi nhánh Hội con Đức Mẹ Thăm Viếng (thuộc Bắc Ninh). Ngoài ra giáo xứ còn có tiểu chủng viện hiện vẫn đang còn đó, nhưng hiện nay không xử dụng được, vì xuống cấp và vẫn để không.

· Những biến cố đặc biệt trong lịch sử của giáo xứ

Đại Năm Thánh 2000 giáo xứ được Giáo Phận chọn làm nơi hành hương trong năm thánh.

Các linh mục đã coi xứ

Cha Gio-an Bao-ti-xi-ta Hướng

Cha Giuse Vũ Gia Tề

Cha Thảo 

Cha Phao-lô Vũ Ngọc Chỉnh

Cha Giuse Maria Bùi Tám

Cha Giuse Vũ Ngọc Ruẫn

Cha Giuse Đào Bá Thuyết

Các Hội Đoàn và tên các Hội Đoàn:

Hội Gio-an Kim (các cụ ông)

Hội An-na (các cụ bà)

Hội Thánh Giu-se (trung nam)

Hội Mân Côi (trung Nữ)

Hội Đức Mẹ Hồn Xác Về Trời (thanh nữ 1)

Hội con Đức Mẹ La Vang (thanh nữ 2)

Hội Kèn Đồng

Hội Trống Ngũ Lôi

Hội Ca Đoàn

Hội Thiếu Nhi Thánh Thể

Các ơn gọi từ trước đến nay

Cha Phê-rô Đào Duy Khoản (mất tại Sài Gòn)

Cha Gio-an Nguyễn Trọng Viên 

Scroll to Top