Giáo xứ Mường Cắt (Hướng Nghĩa)

GIÁO XỨ MƯỜNG CẮT (HƯỚNG NGHĨA)

Thuộc giáo hạt Mỹ Đức – Hòa Bình

Địa chỉ: Hướng Nghĩa, Lạc Sơn, Hoà Bình

Phone:

Email:

Giờ lễ:

Thành lập:

Quan thầy:

Nhà thờ tước hiệu … hoàn thành năm

Số giáo dân:  nhân danh

Linh mục chính xứ: Lm. Giuse Bùi Văn Cường

Linh mục phó xứ: Lm. Giuse Nguyễn Minh Chí

Share on print
Print
Share on email
Email

Tin Mới Nhận

Scroll to Top