Giáo xứ Mường Cắt (Hướng Nghĩa)

GIÁO XỨ MƯỜNG CẮT (HƯỚNG NGHĨA)

Thuộc Giáo hạt Mỹ Đức – Hòa Bình

Địa chỉ: Xóm Mới Nang, Văn Nghĩa, Lạc Sơn, Hoà Bình

Phone:

Email:

Giờ lễ:

Thành lập:

Quan thầy:

Nhà thờ tước hiệu … hoàn thành năm

Số giáo dân khoảng 200 nhân danh

Linh mục chính xứ: Phao-lô Nguyễn Hữu Hiệp

Giáo họ trực thuộc:

+ Giáo họ Đồi Mựng

+ Giáo họ Đồi Pheo

Giáo họ Ấm

+ Giáo họ Đồi Giữa (khoảng 300 người)

Nhà thờ Giáo xứ Mường Cắt

* Các bài viết liên quan đến sinh hoạt Giáo xứ

Giáo xứ Mường Cắt: Niềm vui ngày đặt viên đá góc xây dựng thánh đường

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top