Giáo xứ Mường Cắt (Hướng Nghĩa)

GIÁO XỨ MƯỜNG CẮT (HƯỚNG NGHĨA)

Thuộc giáo hạt Mỹ Đức – Hòa Bình

Địa chỉ: Xóm Mới Nang, xã Văn Nghĩa, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hoà Bình

Phone:

Email:

Giờ lễ:

Thành lập:

Quan thầy:

Nhà thờ tước hiệu … hoàn thành năm

Số giáo dân:  nhân danh

Linh mục chính xứ: Phaolô Nguyễn Hữu Hiệp

Giáo họ trực thuộc:

+ Giáo họ Đồi Mựng

+ Giáo họ Đồi Pheo

+ Giáo họ Ấm

* Bài viết liên quan đến sinh hoạt giáo xứ

Giáo xứ Mường Cắt: Niềm vui ngày đặt viên đá góc xây dựng thánh đường

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top