Giáo họ Hoan Hợp – Giáo xứ Xuy Xá (Kẻ Ngườm)

GIÁO HỌ HOAN HỢP

Giáo xứ Xuy Xá (Kẻ Ngườm)

Thuộc giáo hạt Thanh Oai

Địa chỉ: 

Phone:

Email:

Giờ lễ:

Thành lập:

Quan thầy: 

Nhà thờ tước hiệu … hoàn thành năm

Số giáo dân: 430 nhân danh

Linh mục quản nhiệm: Giuse Bùi Văn Hoàn

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top