Giáo họ Thanh Nê – Giáo xứ Yên Kiện

GIÁO HỌ THANH NÊ

Giáo xứ Yên Kiện 

Thuộc Giáo hạt Thanh Oai

Địa chỉ: 

Phone:

Email:

Giờ lễ:

Thành lập:

Quan thầy:

Nhà thờ tước hiệu … hoàn thành năm

Số giáo dân: 517 nhân danh

Linh mục quản nhiệm: Vi-xen-tê Phạm Văn Thắng

* Bài viết liên quan đến sinh hoạt Giáo họ

Giáo họ Thanh Nê chầu Mình Thánh Chúa 2023

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top