Giáo họ Hội Động – Giáo xứ Công Xá

GIÁO HỌ HỘI ĐỘNG

Giáo xứ Công Xá

Thuộc Giáo hạt Lý Nhân

Địa chỉ: Hội Động, Đức Lý, Lý Nhân, Hà Nam

Phone:

Email:

Giờ lễ:

Thành lập:

Quan thầy: Thánh Gia-cô-bê

Nhà thờ tước hiệu … hoàn thành năm

Số giáo dân: 708 nhân danh

Linh mục chính xứ: Gia-cô-bê Nguyễn Văn Lý

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top