Giáo họ Khúc Bằng – Giáo xứ Tân Hội (Gò Cời)

GIÁO HỌ KHÚC BẰNG

Giáo xứ Tân Hội

Thuộc giáo hạt Thanh Oai

Địa chỉ: 

Phone:

Email:

Giờ lễ:

Thành lập:

Quan thầy:

Nhà thờ tước hiệu … hoàn thành năm

Số giáo dân: 105 nhân danh

Linh mục quản nhiệm: Giuse Trần Văn Thắng

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top