Giáo xứ Tân Hội (Gò Cời)

GIÁO XỨ TÂN HỘI (GÒ CỜI)

Thuộc giáo hạt Thanh Oai

Địa chỉ: Tân Tiến, Chương Mỹ, Hà Nội

Phone:

Email:

Giờ lễ:

Thành lập:

Quan thầy:

Nhà thờ tước hiệu … hoàn thành năm

Số giáo dân: 2591 nhân danh

Linh mục chính xứ: Giuse Trần Văn Thắng

Giáo họ trực thuộc:

+ Giáo họ Ao Giàng

+ Giáo họ Bến Chiềng

+ Giáo họ Đông Nam

+ Giáo họ Gò Sộp

+ Giáo họ Gò Thông

+ Giáo họ Khúc Bằng

+ Giáo họ Vạn Tiên

Nhà thờ gião xứ Tân Hội

* Bài viết liên quan sinh hoạt Giáo xứ

Ngày Chầu Mình Thánh Chúa tại giáo xứ Tân Hội năm 2020

Khánh thành Trung tâm Mục vụ và Thánh lễ ban bí tích thêm sức tại Giáo xứ Tân Hội

Giáo xứ Tân Hội: Ngày Chầu Thánh Thể đầu xuân mới

Ngày Chầu Thánh Thể tại giáo xứ Tân Hội năm 2018

Thánh lễ giỗ đầu của cha Gioan Nguyễn Viết Trung tại giáo xứ Tân Hội

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top