Giáo họ Khương Kiều – Giáo xứ Lại Xá

GIÁO HỌ KHƯƠNG KIỀU

Giáo xứ Lại Xá

Thuộc giáo hạt Phủ Lý

Địa chỉ: Tổ 1, Thanh Tuyền, Phủ Lý, Hà Nam

Phone:

Email:

Giờ lễ:

Thành lập:

Quan thầy:

Nhà thờ tước hiệu … hoàn thành năm

Số giáo dân: 200 nhân danh

Linh mục chính xứ: Phêrô Lại Quang Trung

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top