Giáo xứ Lại Xá

GIÁO XỨ LẠI XÁ

Thuộc Giáo hạt Phủ Lý

Địa chỉ: Tổ 1, Thanh Tuyền, Thanh Liêm, Phủ Lý, Hà Nam

Phone:

Email:

Giờ lễ:

Thành lập:

Quan thầy:

Nhà thờ tước hiệu … hoàn thành năm

Số giáo dân toàn xứ: 2.892 nhân danh

Linh mục chính xứ: Phê-rô Lại Quang Trung

Linh mục phó xứ: An-tôn Lê Văn Quyết

Giáo họ trực thuộc:

+ Giáo họ Khương Kiều

+ Giáo họ Mậu Chử

+ Giáo họ Thượng Tổ

Nhà thờ Giáo xứ Lại Xá

* Bài viết liên quan đến sinh hoạt trong Giáo xứ

Giáo xứ Lại Xá: 64 em Thiếu nhi Rước lễ lần đầu

Giáo xứ Lại Xá: 57 em được lãnh nhận ấn tín ơn Chúa Thánh Thần

Giáo xứ Lại Xá hân hoan trong ngày Chầu Lượt năm 2017

Thánh lễ ban Bí tích Thêm Sức tại Giáo xứ Lại Xá

Giáo xứ Lại Xá – Lan Mát hân hoan đón cha tân chính xứ Giuse Nguyễn Đức Long

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top