Giáo họ Mỹ Sơn – Giáo xứ Mỹ Thượng

GIÁO HỌ MỸ SƠN

Giáo xứ Mỹ Thượng

Thuộc giáo hạt Thanh Oai

Địa chỉ:

Phone:

Email:

Giờ lễ:

Thành lập:

Quan thầy:

Nhà thờ tước hiệu … hoàn thành năm

Số giáo dân: 64 nhân danh

Linh mục quản nhiệm: Giuse Phạm Đức Văn

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top