Giáo họ Hữu Văn – Giáo xứ Mỹ Thượng

GIÁO HỌ HỮU VĂN
gh huu vanNhà thờ giáo họ Hữu Văn

Giáo xứ Mỹ Thượng

Thuộc giáo hạt Thanh Oai

Địa chỉ: Thôn Hữu Văn – Xã Hữu Văn – Chương Mỹ – Tp Hà Nội 

Phone:

Email:Giờ lễ:

Thành lập:

Quan thầy:

Nhà thờ tước hiệu … hoàn thành năm

Số giáo dân: 170 nhân danh

Linh mục chính xứ: Giuse Phạm Đức Văn

* Bài viết liên quan sinh hoạt giáo xứ

Kiệu rước Đức Mẹ từ giáo họ Hữu Văn về nhà xứ Mỹ Thượng

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top