Lm. Phao-lô Nguyễn Văn Kiều

Lm. Phao-lô Nguyễn Văn Kiều

Chính xứ Mỹ Thượng, An Hòa

Sinh năm: 1975

Lễ quan thầy: 25/01

Thụ phong linh mục: 20/12/2007

Đ/c: Nhà thờ Mỹ Thượng, Hữu Văn, Chương Mỹ, Hà Nội

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top