Giáo họ Ngọc Động – Giáo xứ Động Linh

GIÁO HỌ NGỌC ĐỘNG

Giáo xứ Động Linh

Thuộc giáo hạt Phủ Lý

Địa chỉ: Hoàng Đông, Duy Tiên, Hà Nam

Phone:

Email:

Giờ lễ:

Thành lập:

Quan thầy: Thánh Antôn

Nhà thờ tước hiệu: 

Số giáo dân: 420 nhân danh

Linh mục chính xứ:  Phêrô Nguyễn Văn Huy

Linh mục phó xứ:

* Các bài viết liên quan đến sinh hoạt trong Giáo họ

Giáo họ Ngọc Đồng – Động Linh chầu Thánh Thể thay mặt giáo phận

Giáo họ Ngọc Đồng – Động Linh chầu Thánh Thể thay mặt giáo phận

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top