Giáo họ Nội Hồ – Giáo xứ Cao Mật Bến 

GIÁO HỌ NỘI HỒ

Giáo xứ Cao Mật Bến 

Thuộc Giáo hạt Thanh Oai

Địa chỉ: Thanh Oai, Hà Nội

Phone:

Email:

Giờ lễ:

Thành lập:

Quan thầy:

Nhà thờ xây dựng năm 

Số giáo dân: 269 nhân danh

Linh mục quản nhiệm: Lm. Giu-se Nguyễn Quốc Sỹ

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top