Giáo họ Phúc Mãn – Giáo xứ Lý Nhân

GIÁO HỌ PHÚC MÃN

Giáo xứ Lý Nhân

Thuộc Giáo hạt Lý Nhân

Địa chỉ: 

Phone:

Email:

Giờ lễ:

Thành lập:

Quan thầy: 

Nhà thờ tước hiệu … hoàn thành năm

Số giáo dân: 39 nhân danh

Linh mục quản nhiệm: Gio-an B. Bùi Quốc Toàn

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top