Giáo xứ Lý Nhân

GIÁO XỨ LÝ NHÂNgx ly nhanNhà thờ giáo xứ Lý Nhân

Thuộc giáo hạt Lý Nhân

Địa chỉ: Phú Phúc – Lý Nhân – Hà Nam

Phone:

Email:

Giờ lễ:

Thành lập:

Quan thầy: Thánh Mat-thi-a Tông đồ (12/5)

Nhà thờ tước hiệu … hoàn thành năm

Số giáo dân toàn xứ: 1476 nhân danh

Linh mục chính xứ: Lm. Giuse Nguyễn Văn Sỹ

Giáo họ trực thuộc:

+ Giáo họ Lý Nội

+ Giáo họ Phú Cốc

+ Giáo họ Duyên Hà

+Giáo họ Đông Trữ

+ Giáo họ Phúc Mãn 

+ Giáo họ Thanh Nga

* Các bài viết liên quan đến sinh hoạt giáo xứ

Giáo xứ Lý Nhân trong ngày Chầu lượt 2019

Thành viên Caritas mới nơi giáo xứ Bàng Ba và Lý Nhân

Giáo xứ Lý Nhân – Hà Nam mừng lễ quan thầy Mát-thi-a

Share on print
Print
Share on email
Email

Tin Mới Nhận

Scroll to Top