Giáo họ Phùng Xá – Giáo xứ Vân Đình

GIÁO HỌ PHÙNG XÁ

Giáo xứ Vân Đình

Thuộc giáo hạt Thanh Oai

Địa chỉ: 

Phone:

Email:

Giờ lễ:

Thành lập: năm 1936

Quan thầy:

Nhà thờ tước hiệu … hoàn thành năm

Số giáo dân: 496 nhân danh

Linh mục quản xứ: Phêrô Trần Ngọc Lâm

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top