Giáo họ Quan Nha – Giáo xứ Mang Sơn

GIÁO HỌ QUAN NHA

Giáo xứ Mang Sơn

Thuộc Giáo hạt Lý Nhân

Địa chỉ: 

Phone:

Email:

Giờ lễ:

Thành lập:

Quan thầy:

Nhà thờ tước hiệu … hoàn thành năm

Số giáo dân: 205 nhân danh

Linh mục chính xứ: Giu-se Nguyễn Văn Hữu

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top