Giáo họ Tân Thái – Giáo xứ Bái Xuyên

GIÁO HỌ TÂN THÁI

Giáo xứ Bái Xuyên

Thuộc giáo hạt Phú Xuyên

Địa chỉ:

Phone:

Email:

Giờ lễ:

Thành lập:

Quan thầy:

Nhà thờ tước hiệu

Số giáo dân: 09 nhân danh

Linh mục quản nhiệm: Giuse Mai Xuân Thuỳ

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top