Giáo họ Tảo Khê

GIÁO HỌ TẢO KHÊ

Giáo xứ Vân Đình

Thuộc giáo hạt Thanh Oai

Địa chỉ:

Phone:

Email:

Giờ lễ:

Thành lập:

Quan thầy:

Nhà thờ tước hiệu … hoàn thành năm

Số giáo dân:

Linh mục quản nhiệm: Phêrô Trần Ngọc Lâm

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top