Giáo xứ Tiêu Hạ

GIÁO XỨ TIÊU HẠ

Thuộc Giáo hạt Phủ Lý

Địa chỉ: Tiêu Động – Bình Lục – Hà Nam

Phone:

Email:

Giờ lễ:

Thành lập:

Quan thầy: Thánh An-tôn (13/6)

Nhà thờ tước hiệu … hoàn thành năm

Số giáo dân: 3615 nhân danh

Linh mục chính xứ: Bru-nô Nguyễn Văn San

Linh mục phó xứ: Phê-rô Trần Văn Vũ

Nhà thờ Giáo xứ Tiêu Hạ

* Các bài viết liên quan đến sinh hoạt Giáo xứ

Khánh thành Nhà mục vụ tại Giáo xứ Tiêu Hạ

Giáp Nam – Giáo xứ Tiêu Hạ mừng lễ Thánh Quan thầy Phêrô

Giáo xứ Tiêu Hạ chầu Thánh Thể thay mặt Tổng giáo phận năm 2017

Rước kiệu và lễ kính thánh An-tôn Quan Thầy Giáp Bắc – giáo xứ Tiêu Hạ

Giáo xứ Tiêu Hạ: Rước trọng thể Mình Thánh Chúa Ki-tô và hướng đến Thành Lập Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể

Giáo Xứ Tiêu Hạ – 32 Em Rước Lễ Lần Đầu

Thánh lễ Cung hiến Nhà Thờ Giáo xứ Tiêu Hạ

Giáo xứ Tiêu Hạ: Thánh lễ mừng quan thầy giáo lý viên

Cộng đoàn giáo xứ Tiêu Hạ hành hương Năm Đức Tin

Giáo xứ Tiêu Hạ: Hội chợ mừng Giáng Sinh 2012

Giáo xứ Tiêu Hạ: chùm ảnh mừng lễ thánh quan thầy Antôn Pađua

Giáo xứ Tiêu Hạ đón cha tân chính xứ Antôn Trần Công Ý

Chùm ảnh ban Bí tích Thêm Sức tại giáo xứ Tiêu Hạ – Giáo Hạt Hà Nam

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top