Lm. Antôn Lê Văn Quyết

Lm. Antôn Lê Văn Quyết

Phó xứ Lưu Xá

Sinh năm: 1987

Lễ quan thầy: 13/6

Thụ phong linh mục: 3/12/2021

Đ/c: Nhà thờ Lưu Xá – Mỹ Lương – Chương Xá – Hà Nội

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top