Giáo họ Thiên Đông – Giáo xứ Đàn Giản

GIÁO HỌ THIÊN ĐÔNG

Giáo xứ Đàn Giản

Thuộc Giáo hạt Thanh Oai

Địa chỉ: 

Phone:

Email:

Giờ lễ:

Thành lập:

Quan thầy: Đức Mẹ Sầu Bi (15/9)

Nhà thờ tước hiệu … hoàn thành năm

Số giáo dân: 126 nhân danh

Linh mục quản nhiệm:  Mi-ca-e Nguyễn Ngọc Thanh

gh thien dong
Nhà thờ Giáo họ Thiên Đông


* Bài viết liên quan sinh hoạt Giáo họ

Giáo họ Thiên Đông: Mừng lễ quan thầy Đức Mẹ Sầu Bi

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top