Giáo họ Gia Vĩnh – Giáo xứ Đàn Giản

GIÁO HỌ GIA VĨNH

Giáo xứ Đàn Giản

Thuộc Giáo hạt Thanh Oai

Địa chỉ: Từ Am, Thanh Thùy, Thanh Oai, Hà Nội

Phone:

Email:

Giờ lễ:

Thành lập:

Quan thầy:

Nhà thờ tước hiệu … hoàn thành năm

Số giáo dân: 174 nhân danh

Linh mục quản nhiệm: Mi-ca-e Nguyễn Ngọc Thanh

gh gia vinh
Nhà thờ Giáo họ Gia Vĩnh


Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top