Giáo họ Tiên Lữ – Giáo xứ Canh Hoạch

GIÁO HỌ TIÊN LỮ

Giáo xứ Canh Hoạch

Thuộc Giáo hạt Thanh Oai

Địa chỉ: Thôn Tiên Lữ, Dân Hoà, Thanh Oai, Hà Nội

Phone:

Email:

Giờ lễ:

Thành lập được đón nhận Tin Mừng năm 1820

Quan thầy: Thiên thần bản mệnh (02/10)

Nhà thờ tước hiệu … hoàn thành năm

Số giáo dân: 323 nhân danh

Đấng tử đạo: Thày Phao-lô Nguyễn Văn Bột: sinh 1841; tử đạo ngày 14/9/1858; bị voi giầy tại pháp trường Nam Định. Hài cốt hiện ở nhà thờ Phúc Nhạc, Phát Diệm.

Linh mục quản nhiệm: Gio-an Nguyễn Huy Thịnh

gh tien lu
Nhà thờ Giáo họ Tiên Lữ
Scroll to Top