Giáo họ Tụ Thành -Giáo xứ Tường Loan

Giáo họ Tụ Thành

Giáo xứ Tường Loan

Thuộc giáo hạt Nam Định

Địa chỉ: xóm Hồng Hà – Mỹ Tân – Mỹ Lộc – Nam Định.

Phone:

Email:

Giờ lễ:

Thành lập:

Quan thầy: Thánh Vicente 5/4

Nhà thờ tước hiệu Đền Thánh Vicente … hoàn thành năm

Số giáo dân: 109 nhân danh

Linh mục quản nhiệm: Giuse Nguyễn Văn Ngọc

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top