Giáo họ Thượng Trang- Giáo xứ Tường Loan

Giáo họ Thượng Trang

Giáo xứ Tường Loan

Thuộc giáo hạt Nam Định

Địa chỉ: xóm Thượng Trang – Mỹ Tân – Mỹ Lộc – Nam Định.

Phone:

Email:

Giờ lễ:

Thành lập:

Quan thầy: Đức Mẹ Vô Nhiễm 08/12

Nhà thờ xây dựng năm 1938

Số giáo dân: 203 nhân danh

Linh mục quản nhiệm: Giuse Nguyễn Văn Ngọc

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top