Giáo họ Viễn Lai – Giáo xứ Tử Thanh

GIÁO HỌ VIỄN LAI

Giáo xứ Tử Thanh 

Thuộc giáo hạt Lý Nhân

Địa chỉ: 

Phone:

Email:

Giờ lễ:

Thành lập:

Quan thầy:

Nhà thờ tước hiệu … hoàn thành năm

Số giáo dân: 5 nhân danh

Linh mục quản nhiệm: Giuse Vương Văn Đệ

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top