Giáo họ Vĩnh Lại – Giáo xứ Đại Lại

GIÁO HỌ VĨNH LẠI

Giáo xứ Đại Lại

Thuộc giáo hạt Nam Định

Địa chỉ: thôn Vĩnh Lại – Vĩnh Hào – Vụ Bản – Nam Định

Phone:

Email:

Giờ lễ:

Thành lập:

Quan thầy: Thánh Phêrô (29/6)

Số giáo dân: 273 nhân danh

Nhà thờ xây dựng: 1915, đại tu năm 1986

Linh mục quản nhiệm: Lm. Antôn Phạm Văn Giảng

* Các bài viết liên quan đến sinh hoạt trong giáo họ

Giáo họ Vĩnh Lại rước kiệu và dâng hoa tôn kính Đức Mẹ

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top