Giáo xứ Đinh Đồng

GIÁO XỨ ĐINH ĐỒNG

Thuộc giáo hạt Phủ Lý

Địa chỉ: Thanh Phong, Thanh Liêm, Hà Nam

Thành lập: 21/11/2020

Quan thầy:

Số giáo dân toàn xứ: 1510 nhân danh

Nhờ thờ tước hiệu xây dựng năm

Linh mục quản nhiệm: Giuse Bùi Quang Tào

Giáo họ trực thuộc:

+ Giáo họ Tân Hương

+ Giáo họ Đống Hai

Đôi dòng lịch sử:

Các bài viết liên quan:

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top