Giáo xứ An Tập

GIÁO XỨ AN TẬP

Thuộc giáo hạt Phủ Lý

Địa chỉ: An Tập, Bình Lục, Hà Nam

Phone:

Email:

Giờ lễ:

Ngày thành lập giáo xứ: 08/12/1961

Quan thầy:

Nhà thờ tước hiệu

Số giáo dân toàn xứ: 1.702 nhân danh

Linh mục quản nhiệm: Phaolô Nguyễn Văn Kiều

Linh mục phó xứ thường trực: Giuse Vương Văn Đủ

Giáo họ trực thuộc:

+ Giáo họ Cao Dương

+ Giáo họ Bình Mỹ

Nhà thờ giáo xứ An Tập


van ban thanh lap giao xu

Văn bản thành lập giáo xứ An Tập ngày 08/12/1961

* Bài viết liên quan đến sinh hoạt Giáo xứ

Giáo xứ An Tập chầu Thánh Thể thay mặt giáo phận

Chùm ảnh: Giáo xứ An Tập chầu Thánh Thể thay mặt giáo phận

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top