Giáo xứ An Tập

GIÁO XỨ AN TẬPgx an tapNhà thờ giáo xứ An Tập

Thuộc giáo hạt Phủ Lý

Địa chỉ: An Tập, Bình Lục, Hà Nam

Phone:

Email:

Giờ lễ:

Ngày thành lập giáo xứ: 08/12/1961

Quan thầy:

Nhà thờ tước hiệu

Số giáo dân toàn xứ: 1702 nhân danh

Linh mục chính xứ: Phaolô Nguyễn Văn Kiều

Linh mục phó xứ thường trực: Giuse Trần Văn Tuấn

Giáo họ trực thuộc:

+ Giáo họ Cao Dương

+ Giáo họ Bình Mỹ

van ban thanh lap giao xu

Văn bản thành lập giáo xứ An Tập ngày 08/12/1961

* Bài viết liên quan đến sinh hoạt giáo xứ

Giáo xứ An Tập chầu Thánh Thể thay mặt giáo phận

Chùm ảnh: Giáo xứ An Tập chầu Thánh Thể thay mặt giáo phận

Share on print
Print
Share on email
Email
Scroll to Top