Giáo xứ An Tập

GIÁO XỨ AN TẬP

Thuộc Giáo hạt Phủ Lý

Địa chỉ: An Mỹ, An Đổ, Bình Lục, Hà Nam

Phone:

Email:

Giờ lễ:

Ngày thành lập Giáo xứ: 08/12/1961

Quan thầy:

Nhà thờ tước hiệu

Số giáo dân toàn xứ: 1.702 nhân danh

Linh mục quản nhiệm: Giu-se Nguyễn Văn Thoan

Linh mục phó xứ thường trực: Giu-se Vương Văn Đủ

Giáo họ trực thuộc:

+ Giáo họ Cao Dương

+ Giáo họ Bình Mỹ

Nhà thờ Giáo xứ An Tập

* Bài viết liên quan đến sinh hoạt Giáo xứ

Giáo xứ An Tập chầu Thánh Thể thay mặt giáo phận

Chùm ảnh: Giáo xứ An Tập chầu Thánh Thể thay mặt giáo phận

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top