Giáo xứ Bái Xuyên (Bái Vàng)

Thuộc Giáo hạt Phú Xuyên

Địa chỉ: Bái Xuyên, Minh Tân, Phú Xuyên, Hà Nội

Thành lập: Khoảng năm 1635

Quan thầy: Đức Mẹ Linh Hồn và Xác Lên Trời (15/8)

Nhà thờ tước hiệu … hoàn thành năm 1938

Số giáo dân toàn xứ: 5.880 nhân danh

Linh mục chính xứ: Giu-se Mai Xuân Thuỳ

Linh mục phó xứ: Giu-se Nguyễn Văn Chung

Linh mục phó xứ: Phê-rô Trần Duy Hương

Lịch sử hình thành Giáo xứ

1. Hành chính: Nằm trên địa bàn hai huyện Phú Xuyên (Hà Tây), Duy Tiên (Hà Nam) và ba xã Minh Tân, Đại Xuyên thuộc Phú Xuyên – Hà Tây, Bạch Thượng thuộc Duy Tiên – Hà Nam

2. Kinh tế: Bái Xuyên là một xứ nằm cuối tỉnh cuối huyện ven Sông Hồng, giáo dân sống chủ yếu bằng nghề nông nghiệp lúa nước và một vài nghề phụ như mây tre đan, đóng giầy…. Một số đông thanh niên lúc nông nhàn đổ ra các thành phố làm thuê đủ nghề.

3. Cha chính xứ (hoặc quản xứ) hiện thời và các cha xứ đã coi sóc trước đây:

3.1. Cha xứ Phan-xi-cô Vũ Đức Văn

3.2. Cha phó xứ Giu-se Nguyễn Văn Hinh

4. Các cha đã từng coi sóc trước đây

1. Cha Gio-an Phê (1870 +)

2. Cha Phê-rô Thư (1833 +)

3. Cha Gio-an Phương (1888 +)

4. Cha Phê-rô Lợi (1897 +)

5. Cha Phê-rô Quý (1900 +)

6. Cha Cha Phê-rô Chuyên (1901 +)

7. Cha Gio-an Tuấn (1907 +)

8. Cha Gio-an.B Vũ Gia Khánh (1950+ ?)

9. Cha Phê-rô Vũ Ngọc Chỉnh(1986 +)

10. Cha J.M. Bùi Tám

11. Cha xứ Giu-se Vũ Ngọc Ruẫn

5. Số hội đoàn và tên các hội đoàn: 10 hội đoàn

4.1. Hội Chúa Ki-tô Vua (Láo Ông)

4.2. Hội Đức Mẹ Lộ Đức (Lão Bà)

4.3. Hội thánh Giu-se (Gia Trưởng)

4.4. Hội Đức Mẹ Núi Các-men (Trung nữ)

4.5. Hội Đức Mẹ La Vang

4.6. Hội Đức Mẹ Vô Nhiễm

4.7. Hội thánh An-tôn (Ca đoàn)

4.8. Hội Kèn Đồng

4.9. Hội Thiếu Nhi Thánh Thể

4.10 Hội Thánh Anh Hài (Lễ sinh)

6. Các ơn gọi từ trước đến nay

5.1. Cha Phê-rô Phạm Văn Diễn (1837-1933), Chính xứ Sở Hạ

5.2. Cha Gio-an Bùi Văn Điển (+)

5.3. Cha An-tôn Bùi Ngọc Trợ (Miền Nam)

5.4. Cha Giu-se Phạm Văn Dụng (Miền Nam)

5.5. Cha Giu-se Nguyễn Văn Liên

5.6. Theo cuốn lịch sử nhà dòng Mến Thánh Giá của cha Vương Đình Khởi thì hai nữ tu Mến Thánh Giá tiên khởi Anges va Paula la con dân họ nhà xứ Bái Vàng.

5.7. Hiện Bái Xuyên có 04 đệ tử dòng nữ trong đó 03 theo Mến Thánh Giá, 01 theo Nữ Tử Bác Ái.

7. Lịch sử giáo xứ

– Ngày đón nhận Tin Mừng: Vào khoảng thập niên 30 của thế kỷ XVII (1635?)

– Quan thầy giáo xứ: Đức Mẹ Linh Hồn và Xác Lên Trời (15/8)

8. Lịch sử ngôi thánh đường

Cho đến nay con dân Bái Vàng không con nhớ giáo xứ đã có mấy đời nhà thờ, chỉ nhớ ngôi nhà thờ trước ngôi nhà thờ hiện tại được làm bằng gỗ theo kiểu một cái phương đình.

Nhà thờ hiện tại ngược lại hoàn toàn ngôi nhà thờ cũ tức là không có một thanh gỗ nào, không có một viên ngói nào, mà làm toàn bằng xi-măng cốt thép theo kiểu Gothic với 02 tháp, 07 gian và cung thánh.

Nhà thờ khởi công xây dựng năm 1924 và hoàn thành năm 1938. Công trình do cha xứ Gio-an B. Vũ Gia Khánh chỉ đạo.

Diện tích: dài 45m, rộng 15m, cao 25m, hai tháp cao 25m.

9. Cơ sở trong giáo xứ

– Địa bàn giáo xứ có nhà dòng Mến Thánh Giá tiên khởi (Bái Vàng), thành lập 1670.

10. Những biến cố đặc biệt trong lịch sử của giáo xứ:

* 1753 Bái Vàng trực thuộc xứ Nam (Trấn Sơn Nam), địa hạt các cha triều coi sóc (x. LSGPHN. Tr. 123-124)

* 1670 thành lập nhà dòng Mến Thánh Giá

* 1766 cố Sé-rard Phi-líp (1738-1804) còn gọi là Cố Chính Trung tới Đàng Ngoài. Những năm ngài lưu lại ngài đã có dịp đi nhiều nơi để giảng phòng, làm phúc, Bái Vàng cũng được vinh dự đón ngài về giảng.

* 1784 (thời chúa Trịnh) Đức Cha Davoust coi sóc địa phận Đàng Ngoài đã ngụ ở Bái Vàng một thời gian. (x. LSGPHN. Tr.144)

* 1846 sau khi chia địa phận, Địa phận mẹ còn lại 08 cơ sở chủng viện, một trong những cơ sở đó được đặt ở Bái Vàng.

* 1867 cố Fautrat Henri Pierre (1843-1879) khi đi truyền giáo ở Đàng Ngoài đã cư trú ở Bái Vàng để lên Hoàng Nguyên dạy học.

* Biến cố 19/8/1945 và 02/9/1945 gây nhiều biến động song nhờ ơn Chúa giáo xứ Bái Vàng và các xứ lân cận vẫn được bình yên. (x. LSGPHN. Tr.252)

* 1950 hoặc 1951 thời Đức Cha J.M Trịnh Như Khuê, Bái Vàng được đổi tên thành Bái Xuyên (x. nhật ký vô đề LSGPHN)

* 01/6/1951 Đức Cha về Bái Xuyên ban phép Thêm Sức

* 20/12/1954 Đức Cha về Bái Xuyên ban phép Thêm Sức lần hai

11. Mấy con số thống kê

· 1892 Bái Vàng có 5.897 nhân danh

· 1918 Bái Vàng có 6.670 nhân danh

· Cũng năm 1918 địa hạt Bái Vàng gồm các xứ: Bái Vàng, Chằm Hạ (Tầm Khê) và Yên Mỹ

· 1940 Bái Vàng có 02 trường học với 79 h/s; 05 giáo họ; 2.333 nhân danh

· 1950 Bái Xuyên la trụ sở của hạt gồm các xứ: Bái Xuyên, Hoàng Nguyên, Chằm Hạ (Tầm Khê)

Scroll to Top