Giáo xứ Bái Đô

GIÁO XỨ BÁI ĐÔ

Thuộc Giáo hạt Phú Xuyên

Địa chỉ: Thôn Bái Đô, Tri Thuỷ, Phú Xuyên, Hà Nội

Phone:

Email:

Giờ lễ:

Thành lập: 03/11/2005

Quan thầy: Thánh Gio-an Bao-ti-xi-ta (24/6)

Nhà thờ tước hiệu … được khánh thành ngày 08-12-2000

Số giáo dân toàn xứ: 1.828 nhân danh

Linh mục chính xứ: Phê-rô Nguyễn Quang Khánh

Giáo họ trực thuộc:

+ Giáo họ Dũng Lạc

Nhà thờ Giáo xứ Bái Đô

1. Hành chính – kinh tế:

– Hành chính: Họ giáo Bái Đô nằm trọn trong thôn Bái Đô, Tri Thủy- Phú Xuyên – Hà Tây. Nội tự thánh đường gồm 3600m2.

– Kinh tế: Hiện nay diện tích ruộng của nhà thờ có đất canh tác 3420m2, nên nguồn thu chủ yếu là thu từ nông nghiệp.

2. Cha (quản) xứ trước đây và hiện thời đang coi sóc.

1) Cha Gio-an Bao-ti-xi-ta Hướng: chính xứ

2) Cha Giu-se Vũ Gia Tề: chính xứ

3) Cha Stê-pha-nô Bùi Ngọc Liên: chính xứ

4) Cha Phao-lô Vũ Ngọc Chỉnh: chính xứ

5) Cha Giu-se Ma-ri-a Bùi Tám: chính xứ

6) Cha Giu-se Vũ Ngọc Ruẫn: quản xứ

7) Cha Phan-xi-cô Xa-vi-ê Vũ Đức Văn (hiện nay)

3. Các Hội Đoàn và tên các Hội Đoàn:

1) Hội Cầu Nguyện Thánh An-rê Dũng Lạc (các cụ ông)

2) Hội Các Già (các cụ bà)

3) Hội Mân Côi (trung Nữ)

4) Hội Con Đức Mẹ La Vang (thanh nữ 2)

5) Hội Kèn Đồng

6) Hội Trống Ngũ Lôi

7) Hội Ca Đoàn

8) Hội Thiếu Nhi Thánh Thể

4. Các ơn gọi từ trước đến nay:

1) Cha Giu-se Nguyễn Văn Tuyền

2) Cha Giu-se Nguyễn Văn Tuấn (Đà Lạt)

3) Cha Cha Giu-se Nguyễn Văn Tâm (Đà Lạt)

5. Lịch sử giáo xứ

· Ngày đón nhận Tin Mừng: tính đến nay khoảng 200 năm

· Ngày thành lập Giáo xứ: ngày 03 tháng 11 năm 2005 thành lập xứ mới. (Trước đây trực thuộc giáo xứ Hoàng Nguyên)

· Quan thầy Giáo họ: Thánh Gio-an Bao-ti-xi-ta (24/6)

6. Lịch sử ngôi Thánh Đường: Trải qua thời gian bào mòn và được tu sửa nhiều lần kể từ các bậc tiền nhân cho đến nay. Mãi cho tới năm 1998 nhà thờ mới được xây dựng và hoàn thiện vào năm 2000 như hiện nay. Nhà thờ hiện nay tổng diện tích 520m2, dài 40m; rộng 13m, có tháp cao 32m. Nhà thờ được khánh thành ngày 8 tháng 12 năm 2000. Nhà thờ kiến trúc theo kiểu gothic Tây Phương có hai hàng cột bằng bê tông ở giữa cao (khoảng 11 mét), với bốn mái.

Cơ sở trong nhà xứ gồm có:

– Nhà ở của cha và phòng khách

– Một nhà dạy giáo lý

– Có vườn và ao thả cá

Những biến cố đặc biệt trong lịch sử của giáo xứ (họ).

Có nhiền lần được đón các đức giám mục về kinh lý và làm mục vụ. Đặc biệt là năm 2005 đón Đức Tổng Giám Mục Giu-se Ngô Quang Kiệt về thăm và công bố thành lập xứ mới.

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top