Giáo xứ Cẩm Cơ

GIÁO XỨ CẨM CƠ

Thuộc giáo hạt Phú Xuyênnha tho cam co 2016Nhà thờ giáo xứ Cẩm Cơ

Địa chỉ: Cơ Giáo, Hồng Vân, Thường Tín, Hà Nội

Phone:

Email:

Giờ lễ:

Thành lập:

Quan thầy: Tổng lãnh thiên thần Micae (29/9)

Nhà thờ tước hiệu Đức Mẹ ban ơn, hoàn thành năm 2016

Tước hiệu nhà thờ: Đức Mẹ Ban Ơn

Số giáo dân toàn xứ: 1353 nhân danh

Linh mục chính xứ: Antôn Phạm Văn Dũng

Linh mục phó xứ:

Giáo họ trực thuộc:

+ Giáo họ Phú Mỹ

+ Giáo họ Thôn Nội

+ Giáo họ Tự Nhiên

+ Giáo họ Vĩnh Lộc

* Các bài viết liên quan đến sinh hoạt giáo xứ:

Thiếu nhi giáo xứ Cẩm Cơ: Vui hội trung thu với hành trình sa mạc

Giáo xứ Cẩm Cơ chầu Thánh Thể thay mặt Giáo phận 2017

Giáo xứ Cẩm Cơ chầu Thánh Thể thay mặt Giáo phận 2016

Giáo xứ Cẩm Cơ: Thánh lễ Cung hiến Nhà thờ Đức Mẹ Ban Ơn

Giáo xứ Cẩm Cơ mừng lễ quan thầy

Thánh lễ ban Bí tích Thêm sức Giáo khu Sở Hạ, Cẩm Cơ, TTHH Bằng Sở

Giáo xứ Cẩm Cơ chầu Thánh Thể thay mặt giáo phận 2014

Giáo xứ Cẩm Cơ kỷ niệm một năm khởi công xây dựng nhà thờ

Giáo họ Vĩnh Lộc – Giáo xứ Cẩm Cơ: Thánh lễ tạ ơn và làm phép hang đá Lộ Đức

Giáo xứ Cẩm Cơ: Thánh lễ tạ ơn và nghi thức đặt viên đá góc xây dựng thánh đường

Trung tâm hành hương Bằng Sở và giáo xứ Cẩm Cơ: Hội thi giáo lý – Hè 2012

Hai Giáo Xứ Hà Hồi và Cẩm Cơ Đón Cha Xứ Mới Giuse Nguyễn Văn Hữu

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top