Giáo xứ Cao Bộ

gx cao bo

GIÁO XỨ CAO BỘ  

Thuộc giáo hạt Thanh Oai

Địa chỉ: Cao Bộ, Cao Viên, Thanh Oai, Hà Nội

Phone:

Email:

Giờ lễ:

Thành lập:

Quan thầy:

Nhà thờ đang xây dựng từ năm 2018

Giáo xứ Cao Bộ được tách ra từ giáo xứ Thạch Bích vào năm 2015

Số giáo dân toàn xứ: 986 nhân danh

Linh mục chính xứ: Giuse Phan Văn Chỉnh

Linh mục phó xứ:

Giáo họ trực thuộc:

+ Giáo họ Đồng Dương

+ Giáo họ Đồng Hoàng

+ Giáo họ Phú Mỹ

* Các bài viết liên quan đến sinh hoạt giáo xứ

57 em lãnh nhận ơn Chúa Thánh Thần tại giáo xứ Cao Bộ

Thánh lễ tạ ơn mừng tân giáo xứ Cao Bộ

Giới trẻ giáo họ Cao Bộ – Thạch Bích mừng lễ quan thầy

Thiếu nhi giáo họ Cao Bộ – Thạch Bích mừng lễ Giáng Sinh

Giáo họ Cao Bộ: Các em thiếu nhi rước lễ lần đầu

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top