Giáo xứ Chợ Nội

GIÁO XỨ CHỢ NỘI

Thuộc Giáo hạt Lý Nhân

Địa chỉ: Chợ Nội, Đồng Du, Bình Lục, Hà Nam

Phone:

Email:

Giờ lễ:

Thành lập:

Quan thầy:

Nhà thờ tước hiệu … hoàn thành năm

Số giáo dân toàn xứ: 1.170 nhân danh

Linh mục chính xứ: Phê-rô Nguyễn Đức Toản

Linh mục phó xứ:

Giáo họ trực thuộc:

+ Giáo họ Họ Mật

+ Giáo họ An Bài

+ Giáo họ Ô Mễ

gx cho noi
Nhà thờ Giáo xứ Chợ Nội

* Các bài viết liên quan sinh hoạt Giáo xứ

Giáo xứ Chợ Nội: Thánh lễ tạ ơn cung hiến nhà thờ

Giáo xứ Chợ Nội Chầu Thánh Thể Chúa

Giáo xứ Chợ Nội: “Đêm trung thu em vui bên Chúa”

Giáo xứ Chợ Nội mừng Chúa Giáng Sinh năm 2016

Giáo xứ Chợ Nội chầu Thánh Thể thay mặt giáo phận 2014

Giáo xứ Chợ Nội chầu Thánh Thể thay mặt Giáo phận 2012

Đức Tổng Giám Mục Phêrô Nguyễn Văn Nhơn dâng lễ Đêm Giáng Sinh tại giáo xứ Chợ Nội – Giáo hạt Hà Nam

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top