Giáo xứ Đại Phú

Thuộc Giáo hạt Phủ Lý

Địa chỉ: Đại Phú, Lê Hồ, Kim Bảng, Hà Nam

Thành lập: Năm 1874

Quan thầy: Thánh An-tôn (13/6)

Số giáo dân toàn xứ: 1.321 nhân danh

Linh mục chính xứ: Giu-se Nguyễn Văn Sỹ

Lịch sử hình thành Giáo xứ

Hạt giống Tin Mừng đã được gieo vào Giáo xứ Đại Phú từ năm 1874 (đến nay là 148 năm), hạt giống đã nảy nở và kết trái sau 30 năm (1904) cả làng Đại Phú đã trở thành một nơi toàn tòng với khoảng 200 nhân danh.

Thời ấy Cha quản xứ và các bậc tiền nhân đã mua khu đất rộng 10.000m2, trong đó khu nội tự là 3.000m2, trên khuôn viên này vào năm 1986, cha cố Henrry đã cho xây dựng ngôi nhà thờ 2 mái với 2 quả chuông nam, sau này tặng họ Chung Đồng (thuộc giáo xứ Kim Bảng) 1 quả.

Bốn mươi hai năm sau, khoảng năm 1937 – 1938, cha xứ tổng quản Phê-rô Trần Văn Khang đã cho xây dựng lại ngôi nhà thờ theo hướng hiện nay với chiều dài 75m, rộng 11m, có mái thượng, mái hạ nhưng chưa có tháp chuông. Nhà thờ mang tước hiệu: “Kính Thánh Gioan Tiền Hô”.

Năm 1954 đạn pháo của Nhật đã bắn từ Nhật Tựu đã bắn vào hông và cuối nhà thờ nên đã bị rạn nứt, lúc này Giáo xứ Đại Phú không có cha xứ ở cùng, nên ông trùm Đức cùng với bà con giáo dân đã kiên vững vượt qua khó khăn để giữ vững đức tin và chung tay sửa chữa nhà thờ.

Những năm gần đây và cho đến ngày nay, Giáo xứ Đại Phú mới có các Cha quản xứ dẫn dắt và nuôi dưỡng đức tin. Vào ngày 29 tháng 01 năm 2012, Đức Hồng Y Phê-rô Nguyễn Văn Nhơn cùng quý cha đã về hiệp dâng thánh lễ tạ ơn và khánh thành ngôi thánh đường mới của Giáo xứ Đại Phú.

Scroll to Top