Giáo xứ Đại Phú

GIÁO XỨ ĐẠI PHÚ

Thuộc giáo hạt Phủ Lý

Địa chỉ: Đại Phú, Lê Hồ, Kim Bảng, Hà Nam

Phone:

Email:

Giờ lễ:

Thành lập:

Quan thầy: Thánh Antôn (13/6)

Số giáo dân toàn xứ: 1300 nhân danh

Linh mục chính xứ: Giuse Nguyễn Văn Sỹ

Linh mục phó xứ:

Giáo họ trực thuộc:

+ Giáo họ Cao Mật

+ Giáo họ Thịnh Đại

* Bài viết liên quan sinh hoạt giáo xứ

Một vài hình ảnh về công trình xây dựng giáo xứ Đại Phú

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top