Giáo xứ Đại Phú

GIÁO XỨ ĐẠI PHÚ

Thuộc giáo hạt Phủ Lý

Địa chỉ: Lê Hồ, Kim Bảng, Hà Nam

Phone:

Email:

Giờ lễ:

Thành lập:

Quan thầy: Thánh Antôn (13/6)

Số giáo dân toàn xứ: 1153 nhân danh

Linh mục chính xứ: Giuse Trần Ngọc Cương

Linh mục phó xứ:

Giáo họ trực thuộc:

+ Giáo họ Cao Mật

+ Giáo họ Thịnh Đại

* Bài viết liên quan sinh hoạt giáo xứ

Một vài hình ảnh về công trình xây dựng giáo xứ Đại Phú

Share on print
Print
Share on email
Email

Tin Mới Nhận

Scroll to Top