Giáo xứ Chuyên Mỹ

GIÁO XỨ CHUYÊN MỸ

Thuộc Giáo hạt Phú Xuyên

Địa chỉ: Thôn Thượng, Chuyên Mỹ, Phú Xuyên, Hà Nội

Phone:

Email:

Giờ lễ:

Thành lập:

Quan thầy: Thánh Giu-se (01/5)

Nhà thờ tước hiệu … hoàn thành năm

Số giáo dân toàn xứ: 2.212 nhân danh

Linh mục chính xứ: Giu-se Trần Ngọc Long

Linh mục phó xứ:

Nhà thờ Giáo xứ Chuyên Mỹ

gx chuyen my 2

* Các bài viết liên quan sinh hoạt Giáo xứ

Thánh lễ ban Bí tích Thêm sức tại Giáo xứ Chuyên Mỹ

Giáo xứ Lường Xá và Chuyên Mỹ hành hương Năm Thánh Lòng Chúa Thương Xót

Hội thi giáo lý miền Chuyên Mỹ, Lường Xá và Tân Độ

Các giáo xứ An Mỹ, Chuyên Mỹ và Tân Độ đón cha tân quản xứ và cha tân phó xứ

Thiếu nhi các giáo xứ Lường Xá, Chuyên Mỹ và Tân Độ trong niềm vui được Xưng tội và Rước lễ lần đầu

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top