Giáo xứ Đồng Chiêm

GIÁO XỨ ĐỒNG CHIÊM 

Thuộc Giáo hạt Mỹ Đức – Hòa Bình

Địa chỉ: Đồng Chiêm, An Phú, Mỹ Đức, Hà Nội

Phone:

Email: tgphanoi.gxdongchiem@gmail.com

Facebook: Giáo xứ Đồng Chiêm – TGP Hà Nội

Giờ lễ:

Thành lập:

Quan thầy: Mẹ Thiên Chúa (01/01)

Nhà thờ tước hiệu … hoàn thành năm

Số giáo dân toàn xứ: 3.048 nhân danh

Linh mục chính xứ: Giu-se Nguyễn Văn Ngọc

Linh mục phó xứ: Giu-se Vũ Đình Hồi

Giáo họ trực thuộc:

+ Họ Phú Thanh

gx dong chiem 1
Nhà thờ Giáo xứ Đồng Chiêm 

* Các bài viết liên quan đến sinh hoạt trong Giáo xứ

Giáo xứ Đồng Chiêm chầu Mình Thánh Chúa thay mặt Giáo phận

Giáo xứ Đồng Chiêm: Thánh lễ khánh thành Trung tâm mục vụ giáo xứ

Gia đình Luca khám bệnh và phát thuốc tại giáo xứ Đồng Chiêm

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top