Giáo xứ Đồng Gội

GIÁO XỨ ĐỒNG GỘI

Thuộc giáo hạt Mỹ Đức – Hòa Bình

Địa chỉ: Hòa Sơn, Lương Sơn, Hòa Bình

Phone:

Email:

Giờ lễ:

Thành lập:

Quan thầy:

Nhà thờ tước hiệu … hoàn thành năm

Số giáo dân:

Linh mục chính xứ: Phanxicô X. Nguyễn Văn Soái

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top