Giáo xứ Đồng Cháy

GIÁO XỨ ĐỒNG CHÁY

Thuộc Giáo hạt Mỹ Đức – Hòa Bình

Địa chỉ: Thôn Đồng Phú, Cao Dương, Lương Sơn, Hòa Bình

Phone:

Email:

Giờ lễ:

Thành lập:

Quan thầy:

Nhà thờ tước hiệu … hoàn thành năm

Số giáo dân: 15 nhân danh

Linh mục quản xứ:

* Các bài viết liên quan sinh hoạt Giáo xứ

Giáo xứ Đồng Cháy chầu Thánh Thể thay mặt giáo phận

Giáo xứ Đồng Cháy: Thánh lễ tạ ơn cầu nguyện cho việc truyền giảng Tin Mừng

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top